top of page
  • Boris van Hemmen

Zelf aandelen kopen en actief handelen een goed idee?Aandelen kopen, zelf of toch uitbesteden?

De statistieken zijn niet in je voordeel van actieve doe-het-zelf beleggers. Een onderzoek van discountbroker Alex en de Universiteit van Maastricht maakt duidelijk dat particuliere beleggers die zelf de beleggingsbeslissingen maakten. Verloren gemiddeld over de periode 2000-2006, 1,76% per maand, waarbij zo’n 90% verlies maakte. Hoe actiever de belegger hoe minder kans op een out performance.

Hoe het wel moet? Download hier de samenvatting van mijn boek "Alle beleggingsadviseurs zijn leugenaars".


The investor’s chief problem, and even his worst enemy, is likely to be himself.Benjamin Graham

Brokers verdienen het meest bij het actief handelen van beleggers

Brokers zoals Binck hebben er baat bij dat beleggers zelf aandelen kopen en veel handelen. Zij wekken de indruk dat beleggers met 'slimme beleggingstools' een beter rendement kunnen maken. Recent zijn de marketingcampagnes weer volop in gang gezet waarbij de illusie gewekt wordt dat men gemakkelijk zelf een out performance kan behalen.


Dit is een grote marketing hype omdat zij goed weten dan actief handelen alleen goed is voor de portemonnaie van de broker.


Beleggers die professioneel beleggen middels product of dienst doen het beter.

Beleggers die professioneel beleggen maken kans op een beter rendement dan beleggers die zelf aandelen kopen. Professioneel beleggen hoeft niet te betekenen dat je een persoonlijk beleggingsadviseur of vermogensbeheerder in de hand moet nemen. Wanneer je in een goedkoop mixfonds belegt met een doelrisicoprofiel dat bij je past dan beleg je ook professioneel.


Manieren van zelf professioneel beleggen:

De toegevoegde waarde van professioneel beleggen is niet het behalen van een out performance maar vooral de bescherming van uw kapitaal tegen u en de valkuilen van het beleggen. De valkuilen van het beleggen hebben vooral met irrationeel gedrag te maken van beleggers. Dit gedrag wordt verklaard door de Behavioral Finance.


Beleggen doe je voor de lange termijn

Actief handelen in aandelen werkt niet, er is niemand die daarin consistent succesvol is. Beleggen in aandelen doe je voor de lange termijn.

Conclusie onderzoek Universiteit Maastricht en Alex Bank:

"De beleggingsresultaten van particuliere beleggers in Nederland blijken teleurstellend. De gemiddelde belegger presteert significant slechter dan de marktindex wanneer kosten in ogenschouw worden genomen. De matige prestaties van internetbeleggers zijn vooral te wijten aan hoge transactiekosten als gevolg van overmatig handelen en het beleggen in derivaten. Ofschoon actieve beleggers hogere bruto rendementen behalen dan passieve beleggers, blijkt hun winst onvoldoende te zijn om transactiekosten te dekken. Beleggers met kleine portefeuilles lijken opties te gebruiken om een gokje te wagen op de beurs. De onderzoeksresultaten tonen aan dat het onzorgvuldige gebruik van opties tot grote verliezen leidt voor deze groep. Verder blijkt dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen, voornamelijk door minder te handelen en minder risicovolle beleggingsportefeuilles samen te stellen. De groep van online beleggers blijkt zeer heterogeen te zijn, zowel wat betreft prestaties als handelsgedrag. Beleggingsresultaten van particuliere beleggers zijn persistent: de meest succesvolle beleggers van het afgelopen jaar presteren ook in het daaropvolgende jaar significant beter dan de verliezers uit het verleden. Onze resultaten zijn relevant in het kader van de maatschappelijke trend waarin mensen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun financiële planning. De resultaten suggereren dat mensen bij het nemen van financiële beslissingen niet optimaal handelen. Dit sluit aan bij resultaten van Anderson (2005), die voor Zweden laat zien dat vooral kleine particuliere beleggers een groot deel van hun vermogen actief beleggen en dat ze daar weinig succesvol in zijn. Hij concludeert dan ook dat beleggingsverliezen geleden worden door degenen die ze het minst kunnen dragen. Dit alles suggereert dat particulieren gemiddeld over onvoldoende kennis beschikken om door middel van actief beleggen zelf (pensioen)vermogen op te bouwen. Wij pleiten dan ook voor meer permanente educatie van particuliere beleggers."LITERATUUR van het onderzoek

Anderson, A. (2005) Is Online Trading Gambling with Peanuts? Manuscript, Swedish Institute for Financial Research.

Barber, B. en T. Odean (2000) Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. Journal of Finance, 55, 773–806.

Barber, B. en T. Odean (2001) Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment. Quarterly Journal of Economics, 116, 261–292.

Bauer, R., M. Cosemans en P. Eichholtz (2007) The Performance and Persistence of Individual Investors: Rational Agents or Tulip Maniacs? Manuscript Universiteit Maastricht.

Carhart, M. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 51, 1681–1714.

Coval, J., D. Hirshleifer en T. Shumway (2005) Can Individual Investors Beat the Market? Manuscript Harvard University.

Odean, T. (1999) Do Investors Trade Too Much? American Economic Review, 89, 1279–1298.

bottom of page